Hylte kommun logotyp

En förmiddag med skolprat för grundskolans lärare i Hylte kommun

Idag samlades personal från grundskolan, samt Barn- och ungdomsnämnden, för att utbyta erfarenheter, tips och idéer om undervisningen. Förmiddagen var indelad i fyra halvtimmespass med olika föredragare som bestod av Hylte kommuns egna lärare, pedagoger och skolpersonal.

Målet med dagens skolprat, riktad till grundskolans personal inom Hylte kommun, var att ge lärare, pedagoger och personalen i kommunens grundskolor ett tillfälle att umgås, dela tips och utbyta erfarenheter.

Det var över 150 personer anmälda. I både salen där företagen hölls och ute i korridorerna syntes många glada miner, intressanta konversationer och värdefullt utbyte av kunskap och erfarenhet deltagare emellan.

-Jag tycker dagen har varit ett mycket bra initiativ. De behov och de kompetenser vi har tas verkligen tillvara på, säger Oskar Olsson, lärare på Örnaskolan.

- Passen är så pass korta så man får det bästa av allt. Vi fick själva välja vilka pass vi ville gå på som passar våra professioner bäst, inflikar Maja Löfgren Gustafsson, speciallärare på Örnaskolan.

Maja Löfgren Gustafsson och Oskar Olsson

Föredragen handlade om:

Centrumskolan: extra anpassningar och hjälpmedel

Centrumskolan finns till för elever som behöver extra stöttning. Där jobbar man med stilrent inredda arbetsplatser (inte för mycket på väggarna som kan ta uppmärksamhet) för att stimulera högre koncentrationsförmåga hos varje enskild elev.

I undervisningen på Centrumskolan används kompensatoriska hjälpmedel för att hjälpa elever att komma ner i varv, koncentrera sig och minska stress. Dessa hjälpmedel erbjuds: uppläsningsverktyg, musik vid eget arbete, olika former av bildstöd, "time timer": att synliggöra tiden för arbete/rast, uteslutning av ljud (som exempelvis hörlurar eller ljuddämpande skärmar) samt pillgrejer som "pop it" eller "tangler". Med hjälp av dessa hjälpmedel kan eleverna spara energi till att utföra sin uppgifter på bästa sätt.

Lina Möcklö och Malin Ylmén presenterade hur Centrumskolan jobbar.

Närvaroteamet: en nysatsning för Hylte kommun

Elevhälsans närvaroteam hjälper elever att bryta negativa mönster av långtidsfrånvaro eller ökande ströfrånvaro. Fokus ligger på möjligheter och de förutsättningar varje individuell elev har.

Närvaroteamet har färre elever och därmed större möjligheter till punktinsatser hos de elver de har. Några av de insatser som närvaroteamet jobbar med handlar om att bygga på och öka elevernas självförtroende. Detta görs ofta genom kreativa och praktiska aktiviteter.

Närvaroteamet är en hundassisterande verksamhet
Om en elev har svårt att komma upp och ta sig till skolan erbjuder närvaroteamet sig att möta upp eleven, och gärna genom att ha med någon av teamets skolhundar. Rätt hund matchas mot rätt elev. Promenaderna ger också eleven tillfälle att våga eller känna att han/hon kan prata av sig. Fördelarna att jobba med skolhundar är många:

 • hundarna ställer inga jobbiga frågor,
 • eleven får en villkorslös uppskattning/glädje,
 • eleven får känna sig sedd och bekräftad,
 • eleven inspireras till fysisk aktivitet.

Målet med stödet som närvaroteamet kan ge är att slussa tillbaka eleverna till skolan.

Närvaroteamet håller till på Skolgatan 3A i en tvårumslägenhet. Britt Bengtsson, Anna-Lena Andersson och Pernilla Eriksson presenterade närvaroteamets verksamhet.

Övriga föredrag handlade om:

 • IST Lärande, kommunens digital skolsystem.
 • Kattalo, en app som hjälpmedel vid läs- och skrivutveckling.
 • Ett lyckat läsprojekt. Hur får vi till ett aktivt läsande och boksamtal i skolan?
 • Digitala nationella prov från våren 2025.
 • Green screen i skolan, ett arbete om svensk historia.
 • En kollegial resa. Matematik, no- och teknikarbetslaget på Örnaskolan berättade om utvecklingen från att jobba enskilt till att samarbeta.
 • Språkutveckling genom koppling av andra ämnen till svenskalektionerna.
 • Hur kan vi skapa lektioner baserat utifrån temaområden?
 • Samarbete emellan klasslärare, speciallärare och skolbibliotikarie.

Dagen bjöd på många olika föredrag där personal utbildar varandra genom att dela med sig av sina kunskaper inom den interna organisationen och på så sätt höja kvaliteten på Hylte kommuns undervisning.

- Jag hoppas att alla som har varit här idag har haft en rolig och givande dag. Jag hoppas också att de har tagit med sig de "guldkorn" som de kan använda i sin undervisning i klassrummen ute på våra grundskolor i kommunen, säger Ulf Nilsson, Förvaltningschef och Skolchef i Hylte kommun.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: