Hylte kommun logotyp

Ansök om stipendier ur Hylte kommuns skolfond

Det är nu dags att ansöka om stipendier ur Hylte kommuns skolfond till förmån för elever som är folkbokförda i Hylte kommun.

Tillgängligt belopp för utdelning är 17 131 kr.

För år 2023 utdelas stipendier inom följande ändamål:

  • Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit,
  • Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,
  • Stipendium för fortsatt högre utbildning efter genomgången obligatorisk skola eller gymnasieskola,
  • Studiebesök och studieutflykter, lägerskolverksamhet, kulturell verksamhet, fritidsverksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,
  • Inköp av material eller annan utrustning.

Särskild ansökningsblankett skall användas - hämtas via knappen nedan eller på Hylte kommuns kontaktcenter, tfn 0345-180 00.

Ansökan skall vara inkommen och poststämplad senast fredagen den 1 december 2023.

Skicka ansökan till:

Hylte kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.