Hylte kommun logotyp

Nya e-tjänster inom bygg och miljö

Under våren och sommaren har Bygg-och miljöenheten växlat upp ytterligare i digitaliseringsprocessen. 7 nya e-tjänster inom livsmedel och miljö-och hälsoskydd har implementerats och är nu öppna för allmänheten att nyttja.

Inom livsmedelsverksamheter har en e-tjänst för registrering och ändring av livsmedelsanläggningar införts samt en tjänst för omklassning enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

Det har även tillkommit flera nya e-tjänster inom bygg-och miljöenenheten som ansökan/anmälan av värmepump, ansökan om enskilt avlopp samt en e-tjänst för utförandeintyg och en kompletteringstjänst där man enkelt kan komplettera sina ansökningar med handlingar som saknas.

- De nya e-tjänsterna är ett sätt för kommuninvånare att få bättre insyn i sina ärenden och förenkla ärendeprocessen. Vi slipper mycket pappersarbete så den digitala processen blir ju också miljövänlig i sig, berättar Nelly Jenbrant, byggprojektledare på bygg- och miljöenheten.

Utöver ovan nämnda e-tjänster har det även tillkommit en e-tjänst för klagomål där kommuninvånare enklare ska kunna anmäla störningar som faller inom miljöbalkens område.

- Det är väldigt i tiden. Vi behöver ju också utvecklas tillsammans med det digitala. Vägledning och uppföljning blir ju mycket enklare, både för oss och kommuninvånaren, berättar Anna Samuelsson, Miljö-och hälsoskyddsinspektör på miljöenheten.

För att använda dig av de nya e-tjänsterna loggar du enkelt in med BankID och fyller i alla uppgifter om ditt ärenden.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.