Hylte kommun logotyp

En dag med fokus på företagsklimat

Under torsdagen, den 7 september, samlades för första gången politiker och kommunala tjänstemän för en intern näringslivsdag med fokus på företagsklimat. Det senaste året har Hylte kommun placerat sig bra i flera mätningar. I servicemätningen Insikt som genomförs av SKR, Sveriges kommuner och regioner, placerade sig Hylte som sjätte bästa kommun i Sverige. På frågor rörande bygglov placerades Hylte på andraplats. I Svenskt näringslivs mätning av företagsklimat klättrade Hylte mest i Halland och tog sig därmed över Sverigesnittet i frågor om hur företag upplever kontakt med kommunen, kommunens attityd till företagande, myndighetsutövning, information och dialog, förutsättningar och brottslighet.

Under dagen var Enkätfabriken på plats för att förklara mer kring vad dessa mätningar innebär. Hur mätningarna går till och hur resultatet kan utläsas för att se vilka områden kommunen utmärker sig i som väldigt bra och var kommunen har möjlighet att stärka sig för att få ett ännu bättre resultat. Utveckling- och hållbarhetschef Kristin Engholm höll en frågestund med Kristian Rydberg, regionchef Svenskt näringsliv Halland, och Marie Axtelius, regionchef Företagarna Halland, för att lyfta vikten av företagsklimat ut flera perspektiv.

- Företagsklimat och att företagen trivs i Hylte är kanske en av de viktigaste framtidsfrågorna. Jag tycker att det vittnar om att Hylte är på rätt väg. Det finns ett engagemang och en vilja att förbättra. Det känns verkligen som att alla är på. Men vi behöver gå lite från good till great. Ett bra företagsklimat behöver bli en viktig del av ”uspen” för Hylte. Det ska vara attraktivt att vilja etablera sig i Hylte för att det finns ett bra företagsklimat här och det ska vara en tydlig del av Hyltes varumärke, säger Kristian.

Bygglov näst bäst i Sverige

I servicemätningen Insikt placerade sig bygglov som näst bäst i Sverige. Under den gemensamma förmiddagen berättade bygglovshandläggarna och samhällsbyggnadschefen om sitt arbetssätt och attityd gentemot näringslivet vilket ligger till grund för det fantastiska resultatet. Samhällsbyggnadschef, Katarina Paulsson, berättar att en del av det framgångsrika arbetet ligger i en omorganisering som gjorts där bygg och miljö nu ingår i samma enhet. Bygglovshandläggarna själva uttryckte att deras eget intresse för att leverera bra service till företagen också är en viktig del i arbetet. Möjligheten att kunna förklara de lagar och regler som bygglov behöver förhålla sig till samt en god tillgänglighet är viktiga komponenter för att kunna erbjuda en bra service till företagen.

Vägen framåt

Camilla Johansson, näringslivsansvarig, berättade också om vilka insatser kommunen har gjort för företagsklimatet där man bland annat har arbetat mycket med att förbättra informationen till företag. I januari i år hölls också för första gången en näringslivsdag där företag och andra viktiga aktörer för näringslivet kunde inspireras, utmanas och nätverka. Avslutningsvis berättade kommunchef Emma Gröndahl om vägen framåt och kommunens fortsatta arbete med företagsklimat.

- Det är den röda tråden genom alla våra verksamheter som arbetar med näringslivet på något sätt och dialogen sinsemellan som är otroligt viktig. Hela vägen upp genom den politiska processen och tillbaka ner i verksamheterna. Alla vi som suttit här inne idag jobbar med företag på ett eller annat sätt och många sitter på jättebra tankar och idéer om hur vi tillsammans kan utveckla företagsklimatet. Efter idag kommer verksamheterna att få jobba vidare med att ta fram utvecklingsområden som vi sedan ska jobba vidare med att förbättra. Hylte ska vara en kommun där företag vill etablera sig, säger Emma.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.