Hylte kommun logotyp

Hög service på Hylte kommuns Kontaktcenter!

Under mars månad påbörjade Hylte kommuns Kontaktcenter en servicemätning inom kundnöjdhet. Undersökningen involverade 67 av Sveriges kommuner och syfte var att fånga invånarens upplevelse av service och bemötande inom kommunen.

Nu har resultaten kommit och vi är mycket stolta över Hyltes kommuns Kontaktcenter siffor. På frågan: ” I din senaste kontakt med kommunens medarbetare, hur nöjd är du med bemötandet?” svarade hela 93,6% (totalsnittet 83%) att de var väldigt nöjda med det bemötande de hade fått i sin kontakt med kommunen. Det upplevda bemötandet är högre än snittet för samtliga deltagande kommuner och ger oss en fingervisning på att våra invånare möts av högt engagerade medarbetare som besitter god kunskap.

- Vi tycker att det är viktigt att mäta hur vårt bemötande och service upplevs för att vi ständigt ska kunna bli bättre. Vi är väldigt nöjda med det resultat vi har fått, berättar medarbetarna på Kontaktcenter.

På den andra frågan ”Hur enkelt var det att få hjälp av kommunen med din fråga?” så svarade 88,6 % (totalsnitt 73,8% ) att det var enkelt att få hjälp.

- För oss på Kontaktcenter är invånare och besökare det allra viktigaste. Vi är måna om vårt uppdrag, där personerna som kontaktar oss ska få snabb hjälp och bra service. Nu har vi fått vårt engagemang bekräftat och det känns väldigt roligt. Vi har också uppmärksammat våra förbättringspunkter som hjälper oss att utvecklas. Nu ska vi fortsätta att bli ännu bättre!

Hylte kommun vill kunna erbjuda en så bra service som möjligt för både kommuninvånare och besökare och genom SKR:s mätning kunde vi samla in viktig data över hur vårt arbete upplevts – tack till alla er som har deltagit!

Hylte kommun är inte med i den nationella jämförelsen med andra kommuner i Sveriges Kommuner och Regioners rapport. För att göra det behövde man som kommun ha nått upp till minst 100 enkätsvar per kanal (e-post och telefoni).

Läs mer om resultatet på SKR här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här nedan kan du läsa några av de fina kommentarer som Hylte kommuns Kontaktcenter fick in på frågan ” Vad är den viktigaste feedbacken du skulle vilja ge din kommun?”

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.