Hylte kommun logotyp

Branden i hus 7, Elias Fries skola

Natten till idag, tisdagen den 18 juli utbröt en brand i en byggnad som tillhör Elias Fries skola. Byggnaden har brunnit ner helt men övriga byggnader på skolområdet är inte påverkade av branden.

Den byggnad som det handlar om är hus 7, där fritidsverksamhet och förskoleklass normalt håller till. Men det är ingen verksamhet igång i skolan under sommaren, då fritidsverksamheten håller till på annan skola.

Kommunen säkerställer nu att den byggnad som har brunnit ner ersätts med bästa möjliga lokal till skolstart för befintliga och nya elever.

Det har gått ut information till vårdnadshavare samt personal.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.