Hylte kommun logotyp

Utvärdering om hanteringen av det rosa dricksvattnet i Unnaryd

I november 2022 inkom felanmälan om att hushåll i Unnaryd hade rosafärgat dricksvatten. Drifttekniker konstaterade att det gällde två till tre hushåll. Kommunen gick ut med en rekommendation om att inte använda vattnet under tiden en utredning om orsaken till det rosafärgade vattnet pågick.

Av utredningen visade det att kaliumpermanganat, ett salt som används för att rena vattnet vid vattenreningsverket i Unnaryd, hade läckt ut i för stor dos och gett vattnet en rosa färg. Provtagning påvisade att andelen kaliumpermanganat som läckt ut inte innebar fara för människor och djur som kan ha förtärt vattnet. I väntan på att provsvaren skulle komma tillbaka placerades det ut vattentankar i Unnaryd där boende kunde hämta dricksvatten.

Varför görs en utredning?

Efter en samhällsstörning har Hylte kommun som rutin att utvärdera händelsen och hanteringen för att förbättra kommunens förmåga att hantera kriser. I utredningen finns frågeställningar som personer vilka var inblandade i hanteringen av händelsen, både internt och externt, har besvarat.

Utredningen visar att de rutiner och nödplaner som finns har följts men att dessa, efter att ha hanterat en samhällsstörning i realtid, kan utvecklas för att stärka kommunens beredskap och förmåga att leda framtida kriser. Uppfattningen är att det fanns möjligheter i den interna kommunikationen som förbisågs och att interna kommunikationsvägar samt arbetsfördelning behöver förtydligas i rutiner och arbetsdokument.

- Vi behöver prata ihop oss om hur vi ska arbeta i framtiden och vi har lärt oss väldigt mycket i hanteringen av den här händelsen. Vi har fått viktiga lärdomar vi ska dra nytta av, säger samhällsbyggnadschef Katarina Paulsson.

Övning en viktig nyckel i krishantering

Samtliga förvaltningar inom Hylte kommun övar regelbundet på olika krissituationer. En gång per år genomförs en övergripande övning där kommunens alla förvaltningar deltar för att öva på ett gemensamt scenario. Även utredningen visar att övning är en viktig nyckel i krishantering. Att öva på olika scenarion, stora som små, förbereder personal på de uppgifter och press som en extraordinär händelse kan innebära.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.