Hylte kommun logotyp

Beslut angående antal boendeplatser på särskilda boenden

Idag, den 22 juni, har omsorgsnämnden beslutat angående antalet boendeplatser på kommunens särskilda boenden. Hylte kommun har idag har ett överskott av antal platser på särskilda boenden sett till riksgenomsnittet. Det möjliggör för att omfördela resurser till att bland annat stärka det växande behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Totalt innebär omsorgsnämndens beslut en minskning från 124 till 100 lägenheter fördelat över hela kommunen.

Boendeenhet Realgatan 3A på Malmagården är i stort behov av renovering avseende brandskydd och arbetsmiljö. Enligt dagens beslut kommer Realgatan 3A, med totalt 18 lägenheter, att avvecklas över tid. För att säkerställa framtida behov av boendeplatser inom särskilt boende kan en helrenovering av Realgatan 3A bli aktuell. Beslut gällande renovering kommer som tidigast att kunna tas under hösten 2023.

På Sjölundas särskilda boende kommer antalet boendeplatser att minskas med totalt 6 lägenheter, fördelat över samtliga fyra avdelningar. Minskningen av boendeplatser på Sjölunda sker utifrån att skapa en mer effektiv verksamhet i en god arbetsmiljö för personalen.

- Vi kommer att fördela om resurser till ordinärt boende, det vill säga vård- och omsorgsinsatser i hemmet. Det är den egna viljan och den tekniska utvecklingen som ligger till grund för att allt fler vill kunna bo hemma längre. Omfördelningen kommer att ske systematiskt och ta ett par år att genomföra, säger omsorgschef Jörgen Lövgren.

Besparingsförslag gällande rehabassistenter

Idag ligger rehabassistenternas uppdrag utanför ordinarie verksamhet inom äldreomsorgen. Omsorgsförvaltningen har föreslagit att den organisation som rehabassistenernas ingår i idag ska upphöra och att uppdraget istället ska omfördelas till att ingå i ordinarie verksamhet. Under dagens sammanträde beslutade omsorgsnämnden att ärendet återremitteras. Inget beslut är därmed taget och ärendet kommer att lyftas igen på ett senare sammanträde.

Protokoll för omsorgsnämnden den 22 juni (publiceras inom en vecka efter avslutad sammanträde Pdf, 867.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Hylte kommun 25 maj 2023 - Omfördelning av resurser inom vård och omsorg för att möta framtidens efterfrågan på boende

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.