Hylte kommun logotyp

Var sparsam med vattnet

Vatten är vår viktigaste naturresurs och avgörande för hela vårt samhälle. I Hylte kommun har vi, till skillnad från många andra kommuner, goda vattentillgångar i våra vattentäkter. Men även om vattentillgången är god är vattnet något vi behöver vara rädda om. Speciellt när den senaste tidens nederbörd har varit låg och varmt väder gör marken torr. Därför är det klokt att tänka lite extra på hur du använder ditt vatten.

- Just nu har vi en rådande torrperiod, och även om vi inte har utfärdat något bevattningsförbud vill vi ändå uppmana allmänheten till att vara sparsamma med vattnet. Goda vattentillgångar är inget vi kan ta för givet, säger Katarina Paulsson, chef på samhällsbyggnadskontoret.

På SMHIs karta över markfuktighet visar nivåerna i Hylte kommun på mycket under normalt och extremt lågt. Torkan innebär att situationen för lantbrukare och privatpersoner blir ansträngd eftersom tillgången på bete och foder kraftigt påverkas av det torra vädret. Hylte kommun har valt att låna ut kommunal mark för bete och foder. Men även du som privatperson kan bidra genom att vara sparsam med ditt vatten.

Så blir du vattensmart

vattesmart.seLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. kan du lära dig hur du använder vattnet smart och bidrar till en hållbar vattenkonsumtion.

Hylte kommun - hållbar vattenanvändning Länk till annan webbplats.

SMHI – karta över markfuktighet Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.