Hylte kommun logotyp

Snart nalkas invigning av utegården på Torups skola

Det nyrenoverade taket på byggnad nummer ett och två blänker nästan i solens starka strålar. På utegården har murarna som byggts upp förra gången vi var på besök även blivit försedda med betong så att de står stadigt och skapar vackra spridda ytor för eleverna att sitta på.

Jord har transporterats till olika delar av skolgården där det är tänkt att planteringar ska sättas till hösten. Asfaltering av skolgården kommer att ske under sommaren. Nya klätterställningar har satts upp och under det stora fina trädet som skuggar en del av utegården har man även byggt upp en hinderbana.

- Efter vecka 35 kommer vi att få tillträde till skolgården på framsidan, det vill säga sidan mot förskolan. Då kommer vi att ha invigning med korvgrillning för skolans elever tillsammans med NCC, som bygger här. Det blir ett första tillfälle för eleverna att prova på skolgårdens nya möjligheter till lek, säger Marie Blomqvist, biträdande rektor.

I både klassrummen och i personalrummet i den främre delen av den höga byggnaden är väggarna färdigmålade i samma mjuka nyanser som redan renoverade klassrum och grupprum har. En gammal anslagstavla sitter kvar och pryder väggen med sin retrostil och den ska skolan bevara. Det är fint att man under renoveringen låter bevara delar av skolans äldre inredning, som också är en del av skolans historia, som utsmyckning i de nya lokalerna.

Även i den lägre byggnaden närmast vägen pågår renoveringen för fullt. Fritidshemmet kommer att få nya stora rum och i samma byggnad kommer även förskoleklassen att hålla till.

- De elever som har fått boa in sig i våra nya klassrum trivs jättebra. Det har varit ett väldigt lyft för eleverna att få komma in i klassrummen. Resten av eleverna som inte flyttat in i sina klassrum längtar väldigt mycket efter att få göra det. De tycker att det är lite orättvist att inte dom har fått flytta in i sina klassrum än, säger Marie.

Marie fortsätter:

- Vi kommer att börja hösten på lite olika platser men förhoppningen är att alla elever ska få komma in i sina nya klassrum under vecka 39.

I den tredje byggnaden, närmast idrottshallen, som består av omklädningsrum har fönster bytts ut. Varje dusch kommer att ha en duschvägg och både toalett och dusch ska tillgänglighetsanpassas.

Det är mycket som händer på Torups skola och det är roligt att följa renoveringsprocessen. Nu har mer än halva tiden för renoveringen gått och man kan börja skymta slutresultatet. Det ska bli oerhört spännande att se hur allt ser ut när hela renoveringen är klar.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.