Hylte kommun logotyp

Kommunen lånar ut mark för bete och foder

Det torra och varma vädret gör att lantbrukare och även privatpersoner står inför ett osäkert läge när det gäller foder och bete till sina djur. Vid torkan 2018 valde flera kommuner att låna ut kommunal mark som skulle kunna användas för bete och foder. På grund av det rådande läget har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att Hylte kommun ska låna ut mark även i år.

På grund av det rådande läget har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att Hylte kommun ska låna ut mark även i år.

Var och hur mycket mark har kommunen?

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram kartor där det är markerat var det finns kommunal mark som kan lånas ut. På grund av den snabba handläggningen är det svårt att i kartorna särskilja om området redan används eller om det står orört. Arbetet med att uppdatera kartor och jämföra dem med gällande arrendeavtal fortgår löpande. Vi ber om överseende med detta.

Hur anmäler jag intresse för att låna mark av kommunen?

Ifylld blankett lämnas på Kontaktcenter eller postas till: Hylte kommun, 314 80 Hyltebruk

Kan även privatpersoner som äger mark som de vill låna ut höra av sig?

Om du äger mark som du vill låna ut för bete eller foder kan du ringa Kontaktcenter på 0345-180 00 så hjälper vi dig vidare.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.