Hylte kommun logotyp

Eldningsförbud i Hylte kommun - Ban on fires in Hylte municipality

På grund av den senaste tidens torra och varma väder är brandrisken mycket stor i delar av Hallands län. För att minska risken för bränder i skog och mark har Hylte kommun fattat beslut om eldningsförbud. Förbudet gäller från klockan 15:00 torsdag den 1 juni.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda och grilla utomhus med fast bränsle, det vill säga ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och liknande. Detta gäller i skog och mark eller då det finns risk att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Du får fortfarande grilla på din egen tomt samt vid fasta grillplatser på allmänna platser som är utformade så att risken för att branden sprider sig är låg.

Om du ser någon som bryter mot eldningsförbudet bör du i första hand informera personen om att det råder eldningsförbud. Om personen ändå fortsätter kan du ringa polisen på 114 14. Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Då eldningsförbudet hävs meddelas detta via kommunens hemsida, kommunens anslagstavla och facebook-sida samt räddningstjänstens facebook-sida.

Mer information kring eldning, eldningsförbud och brandrisk

Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Eldning och brandrisk - Hylte kommunLänk till annan webbplats.

Eldningsförbud - Krisinformation.seLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Brandrisk och eldningsförbud | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Ladda ner MSB:s app för att kunna:

  • Se brandrisken där du befinner dig
  • Ta reda på om det råder eldningsförbud
  • Råd om hur du eldar och grillar på ett säkert sätt

Brandrisk ute i App store Länk till annan webbplats.

Brandrisk ute i Google Play Länk till annan webbplats.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.