Hylte kommun logotyp

Landshövding och länsråd på besök

Under fredagen, den 5 maj, var landshövding Brittis Benzler och länsråd Jörgen Peters på besök i Hylte kommun för att uppdatera sig om vad som händer i bygden och få en känsla för läget i länet. Tillsammans med politiker och tjänstepersoner åkte de runt i kommunen för att besöka företag och kommunal verksamhet.

Besöket inleddes på det nybyggda korttidsboendet i Hyltebruk. Boendet invigdes i februari i år och har plats för sex boende. Här erbjuds barn med funktionsnedsättning en plats för rekreation och miljöombyte, men även avlastning för föräldrarna. Personal finns på plats dygnet runt och all inredning har anpassats för att gynna gemensamma aktiviteter.

Därefter följde lunch och rundvandring i produktionen på sågverket Derome i Kinnared. Derome står inför en expansionsfas och är medfinansiär till en stor infrastruktursatsning där vägen som idag går igenom industriområdet ska dras om. Ombyggnationen av vägen finansieras dels av Hylte kommun och dels av Region Halland i syfte att skapa nya möjligheter för utveckling av näringslivet i Kinnared samt möjliggöra för nya arbetstillfällen.

Politiker som medverkade under dagen var Ronny Löfquist (S), Birgitta Årzen (S), Stina Isaksson (SD), Anna Roos (C) och Tommy Edenholm (KV). Medverkande tjänstepersoner var kommunchef Emma Gröndahl och utveckling- och hållbarhetschef Kristin Engholm.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.