Hylte kommun logotyp

Röjning av skog i anslutning till Elias Fries skola

Naturen är en underbar plats för både lek och lära. Vid skolan Elias Fries bedrivs såväl lektionstid som raster i den naturtrogna utemiljön som skolan angränsar till. Det är av högsta vikt att säkerställa att skogen är trygg och säker för såväl barn som personal och andra förbipasserande att röra sig i.

En del av skogen som gränsar till skolområdet är i behov av underhåll. Hylte kommun har tillsammans med Sydved gjort bedömningen att avverkning och röjning behöver genomföras i det område som är inringat på kartan. Här kommer ca 80-90% av skogen att behöva röjas för att säkerställa en trygg utemiljö. Flertalet träd har trillat och röta förekommer vilket ökar risken för att flera träd ska falla.

Det har under den senaste tiden förekommit skadegörelse på Elias Fries. Bland annat har det eldats i angränsningen mellan skogen och skolbyggnad. Räddningstjänsten har flaggat för att just den här platsen är extra utsatt för skadegörelse på grund av den skymda sikten. Att röja den närmsta liggande skogen skulle innebära att platsen blir mindre attraktiv för skadegörelse.

Röjning av skogen kommer enligt kartan nedan att påbörjas under vecka 18. Den delen av skogen som befinner sig utanför inringat område består av ungskog och kommer inte att beröras.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.