Hylte kommun logotyp

Utredning om framtiden för Rydöbruks förskola och skola

Under barn- och ungdomsnämndens sammanträde idag, den 25 april, har en utredning gällande framtiden för Rydöbruks skola presenterats. I utredningen beskrivs nuvarande läge på förskolan och skolan i Rydöbruk samt möjliga konsekvenser vid avveckling alternativt utveckling av förskolan och skolan. Via länken nedan finns en sammanfattning av utredningen.

Mellan den 26 april till 16 maj kommer det att pågå diskussioner i politiska partier. Därefter kallas barn- och ungdomsnämnden till ett extrainsatt sammanträde den 16 maj där nämnden ska lämna förslag till kommunfullmäktige. Förslaget kommer sedan att hanteras i kommunstyrelsens arbetsutskott respektive kommunstyrelsen och gå vidare till kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni.

Personal på förskolan och skolan i Rydöbruk har under en informationsträff fått ta del av utredningen idag. Information till vårdnadshavare som har barn på förskolan och skolan har gått ut per e-post.

Läs sammanfattning av utredningen här.Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster. Pdf, 154 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs utredningen i sin helhet här. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.