Hylte kommun logotyp

Problem med larmsystem inom hemtjänsten

Det har under morgonen idag inkommit rapporter från leverantören av larmsystemet som hemtjänsten använder att det finns problem i larmsystemets funktion. Det innebär att de inte kan garantera att larm kommer fram.

För att säkra tryggheten för våra omsorgstagare har extra personal kallats in och det har etablerats ett telefonnummer dit omsorgstagare och anhöriga kan ringa vid akuta händelser och vid behov som inte kan vänta till ordinarie tid för besök.

Numret är 0708 39 62 85.

Observera att ovanstående nummer är för omsorgstagare och anhöriga som är i behov av hjälp. Har du frågor hänvisar vi till information på hylte.se eller till Kontaktcenter på nummer 0345-180 00 eller e-post kommunen@hylte.se.

Vår prioritet ligger just nu på att säkra tryggheten för våra omsorgstagare. Omsorgskontoret har satt ihop en grupp som kommer att arbeta med fler insatser.

Larmsystem igång igen

Uppdatering Kl. 20:12. Careium, vår leverantör trygghetslarm hos hemtjänsten, har meddelat att trygghetslarmen nu fungerar som vanligt igen.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.