Hylte kommun logotyp

Nytt utseende för hylte.se

Nya tider - nytt utseende! Nu ska kommunens hemsida få ett nytt utseende och flera nya, smarta funktioner som gör det enklare för kommunens invånare att hitta vad de söker.

Hylte kommuns nuvarande hemsida byggdes 2010 och fick sig en liten uppdatering runt 2015, men sedan dess har det kommit både lagar och ny teknik som ställer högre krav på tillgänglighet och hantering av personuppgifter. Lanseringen av nya hylte.se kommer ske under våren 2023.

Tillgänglighet för alla

Den nya hemsidan för Hylte kommun ska uppfylla tillgänglighetskraven som gör det möjligt för alla, oavsett funktionsvariant, att kunna ta del av vår information. Till exempel ska en person som har en synnedsättning kunna ta del av innehållet med hjälp av ett uppläsningsverktyg, vilket kräver att vår webbplats är kompatibel med detta.

Tillgänglighetslagen ställer också krav på att språket på hemsidan ska var tydligt och enkelt. Det ska vara lätt att förstå informationen även om du har lässvårigheter eller annat språk än svenska som modersmål.

Förbättrad användarvänlighet

Mycket har hänt inom tekniken på de senaste åren, vi har alla blivit mer digitala och vår användning av teknik har ökat. Idag kommer en stor del av våra besökare från mobiltelefoner och surfplattor. Den nya hemsidan ska därför fungera lika bra oavsett om du sitter vid en liten eller stor skärm.

Det ska vara enkelt att hitta det du söker på kommunens hemsida. Därför tar vi hjälp av artificiell intelligens, AI, för att snabbt hitta det du söker. Den här funktionen kommer kunna lära sig vad det är du brukar besöka på kommunens hemsida och ge dig förslag på andra sidor som skulle kunna intressera dig.

Ida Karlsson Lalander, kommunikationsansvarig på Hylte kommun berättar mer om uppdateringen av hylte.se:

- I medborgardialogen som genomfördes under 2022 uttryckte flera invånare behov av en bättre webbplats. På grund av webbens föråldrade struktur har vi också haft svårt att anpassa hemsidan efter nya lagar och regler som bestämmer hur kommuners hemsidor ska fungera. Utifrån den bakgrunden togs beslut om att vi behöver bygga om hylte.se. Vi ska göra det lättare för invånare, företag, föreningar och besökare att hitta den information de söker men också effektivisera arbetet för oss som sitter på ”baksidan”. Det är en tajt budget och tidsram, men ett superspännande arbete ligger framför oss och vi ser verkligen fram emot att få lansera nya moderna och användarvänliga hylte.se i vår!

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.