Hylte kommun logotyp

Nytt utseende på din VA-faktura

På rekommendation av Svenskt Vatten beslutade kommunfullmäktige i december 2022 att göra om systemet för dig som har kommunalt vatten och avlopp. Det innebär att dina fakturor kommer se annorlunda ut mot tidigare.

Villor kommer till exempel att benämnas som bostadsenhetsavgift istället för lägenhetsavgift. Det är bara benämningen som har justerats på fakturan, inte avgiften.

För dig som företagare innebär förändringen att det som tidigare hade taxa tomtyta byter taxa till lokalyta. Detta eftersom taxan kommer beräknas utifrån byggnadens areal istället för tomtytan.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.