Hylte kommun logotyp

Grattis till 12 nyutbildade förskollärare i Hylte kommun!

Att öka antalet utbildade förskollärare var målet som barn- och ungdomskontoret satte upp 2017. För att uppnå målet drogs ett projekt i samarbete med Högskolan i Kristianstad igång där redan anställda barnskötare inom kommunen erbjöds vidareutbildning. Sju terminer senare har 12 nya förskollärare tagit examen.

- Utbildningen startades tillsammans med högskolan i Kristianstad eftersom vi hade en låg andel utbildade förskollärare i Hylte kommun. Genom att erbjuda redan anställda barnskötare möjlighet till vidareutbildning under arbetstid så fick vi flera passande kandidater som blev intresserade och hoppade på programmet, berättar Annette Huttu, rektor för förskolorna i Kinnared, Landeryd, Långaryd och Unnaryd

Enligt beslut som tagits i barn- och ungdomsnämnden ska målsättningen i förskolan vara att 60% av förskollärarna i kommunen är utbildade och behöriga. I och med projektet har det nu tagits ett stort steg närmare att nå målet.

- Det är väldigt viktigt för Hyltes förskolor att ha fler utbildade förskollärare, detta för att kunna kvalitetssäkra verksamheten. Det är dessutom väldigt mycket lättare att rekrytera nya förskollärare till förskolor där det redan finns utbildade förskollärare. Efter det här projektet kommer vi att vara ännu ett steg närmare målsättningen, berättar Annette.

Projektet har även varit väldigt givande för studenternas kollegor – man har uppskattat att få ta del av den senaste forskningen gällande förskolan och inte minst att få fler utbildade kollegor inom verksamheterna.

Projekt med att utbilda personal inom skola och fritidshem på arbetstid är något som Hylte kommun kommer att fortsätta satsa på. Ulf Nilsson, chef för barn- och ungdomskontoret i Hylte kommun, berättar att det även ligger i startgroparna för att starta ett nytt samarbete med högskolan i Kristianstad, denna gången för att vidareutbilda lärare i fritidshem.

- Det är en vidare satsning att öka behörigheten där vi har ett stort behov idag. Vi är även jätteglada för de nya 12 förskollärarna, en fantastisk rolig satsning från kommunen!

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.