Hylte kommun logotyp

Tryggare anställda med ny app

CoSafe är en app för kritisk kommunikation som vid en kris ger medarbetare möjlighet till snabb information från ledning och mellan kollegor, direkt i sina telefoner. Via appen kan medarbetare larma sina kollegor och, om situationen kräver det, meddela att de är i säkerhet. Hylte kommun är först ut i Halland med att införa systemet.

I en medarbetarenkät från 2020 visade det sig att chefer behöver fler sätt att snabbt nå ut med information till berörda medarbetare om en kris skulle uppstå. Under hösten 2022 fram till våren 2023 införs nu CoSafe i kommunens verksamheter som möjliggör för direkt kontakt med kollegor och chefer vid situationer som kräver snabb uppmärksamhet. Via appen kan medarbetare larma sina kollegor vid en kris och i ett nästa steg meddela om de är i säkerhet. Här finns även dokument för krisberedskap och handlingsplaner - lite som en krispärm i fickan. Genom att införa CoSafe skapar vi en tryggare arbetsplats och effektivare kommunikation vid både små och stora händelser.

- Hylte kommun har som arbetsgivare ett väldigt stort ansvar att se till att alla våra medarbetare känner sig trygga på sin arbetsplats. Med den bakgrunden så har vi i kommunledningsgruppen valt att införa CoSafe, som ger oss fler möjligheter att kommunicera direkt med våra medarbetare om en kris skulle uppstå, berättar kommunchef Emma Gröndahl.

Maria Gull Erlandsson arbetar som rektor på Unnaryds och Landeryds skola. Maria och personalen på skolorna har använt CoSafe under hösten och upplever att appen har bidragit till ökad trygghet på arbetsplatsen. Där har CoSafe bland annat använts för att nå ut med information till berörda medarbetare ifall det skett något på skolgården som snabbt behöver uppmärksammas.

- Informationen når ut till alla berörda väldigt snabbt och man ser så att alla läser. Det har gett en ökad trygghet. Informationen är väldigt smidig via CoSafe, säger Maria.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.