Hylte kommun logotyp

Årstid med risk för höga flöden och översvämningar – är du beredd?

Vid den här tiden på året kan nivåerna i våra vattendrag höjas rejält. Den senaste tiden har det kommit en del nederbörd vilket resulterar i höga vattennivåer. Stora Enso och Statkraft ansvarar för luckor, dammar och mätpunkter i Nissan. Räddningstjänsten har kontakt med båda aktörer för att följa utvecklingen.

Översvämningar kan göra att det blir svårt att komma fram på vägar och över broar, det händer också att fastigheter översvämmas. Bor du nära vatten? Du som fastighetsägare har ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

Vad kan jag göra för att förbereda mig och min fastighet?

Som fastighetsägare ansvarar du för att skydda din egendom. Du kan förbereda dig och din fastighet genom att underlätta för dagvattnet att rinna undan. Detta gör du genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp. Har din fastighet tidigare drabbats av översvämningar kan det vara bra att göra källarutrymmen mindre utsatta för översvämningar genom att täta fönster, ventilationsöppningar och lyfta upp sådant som står på golvet. Ett annat tips är att se över din hemförsäkring och hur väl den täcker skador orsakade av översvämning.

Som markägare är det lämpligt att se över så att inte ensilagebalar eller andra lösa föremål ligger nära vattendrag och riskerar att flyta iväg med vattnet om nivån stiger ytterligare.

Hur vet jag om min fastighet ligger i ett riskområde för översvämning?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en översvämningsportal med en karta där du kan aktivera olika lager för att se var vattenlinjen beräknas vara vid förhöjda flöden. Följ länken för att se om din fastighet påverkas! Översvämningsportalen (msb.se).Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Om jag drabbas – finns det pumpar att låna?

Ligger din fastighet i riskområde med återkommande översvämningar är det klokt att investera i en egen pump. Räddningstjänsten har pumpar men i en krissituation används samtliga vid utryckning till drabbade fastigheter, och kan därför inte lånas ut. Hyr eller köp därför gärna pumpar i god tid innan en översvämning och träna i förväg på att använda dem.

Vad gör kommunen?

På kommunen samverkar räddningstjänsten och samhällsbyggnadskontoret för att vara förberedda på att hantera komplikationer vid höga flöden och översvämningar.
– På räddningstjänsten säkerställer vi att vi har material som exempelvis barriärer, sandsäckar och pumpar. Vi arbetar också förebyggande med beredskapsplaner för att vara beredda på åtgärder om så krävs, säger Magnus Åman, räddningschef på Hylte kommun.

När rycker räddningstjänsten ut?

– Vid en översvämning eller annan allvarlig händelse fokuserar räddningstjänsten alltid sin verksamhet kring liv och hälsa och prioriterar därför de i omedelbar fara samt att skydda samhällsviktig verksamhet. Först när detta är säkrat har vi möjlighet att hjälpa privatpersoner att skydda sin egendom. Det är som sagt individens ansvar att se efter sin egen egendom vid höga flöden och översvämningar.

Frågor och svar

Läs mer om höga vattenflöden och vad du kan göra för att förbereda dig via länken nedan.

Frågor och svar om höga vattenflöden.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.