Hylte kommun logotyp

Ansträngt läge i energisystemet 9-18 december - nu behöver vi spara el tillsammans!

Mellan den 9-18 december är det förhöjd risk för höga elpriser och hög belastning på elnätet. Elförsörjningen i Sverige är i nuläget ansträngd, men stabil. Marginalerna är små och därför uppmanar Energimyndigheten att vi alla hjälps åt att spara el.

Från slutet av veckan väntas ett ansträngt läge i energisystemet. Det beror på kallare och mindre blåsigt väder än normalt, reducerad vattenkraftproduktion, isdrabbade vindkraftverk och driftstopp i både Ringhals 4 och Oskarshamn 3.

Med anledning av det ansträngda läget går Energimyndigheten ut och uppmanar alla att hjälpa till med att minska förbrukningen under perioden då Oskarshamn 3 är ur drift.

Helgen den 10/12 - 11/12 är extra utsatt då Ringhals 3 endast kommer att leverera halv kapacitet pga ett generiskt fel i konstruktionen i anslutning till generatorerna som behöver kontrolleras och eventuellt åtgärdas.

Vi måste alla vara medvetna elanvändare och spara in på el där vi kan. Att minska vår elförbrukning minskar risken för elavbrott samt hjälper till att hålla elpriserna nere.

Vad kan du göra själv?

Tänk på att varje kilowatt räknas! Det viktigaste du som privatperson kan göra är att minska användningen av varmvatten och sänka inomhustemperaturen. Även elbilsladdning och uppvärmda golv i badrum påverkar. Försök att hålla ner din elförbrukning så mycket det går, det gäller även till exempel duschar, tvättar, dammsugning eller andra elartiklar. Här kan du läsa mer om Sveriges energiläge (energimyndigheten.se). Länk till annan webbplats.

Hur kan jag förbereda mig?

Det är alltid bra att vara förbered på ett plötsligt strömavbrott. Läs gärna guiden Hur klarar jag mig vid ett längre elavbrott så får du lite tips och råd på vad du kan tänka på.

Det kan även vara bra att läsa MSB:s lilla broschyr "Om Krisen eller kriget kommer", den hittar du som en digital variant HÄR Länk till annan webbplats.

Vad gör Hylte kommun?

Hylte kommun arbetar löpande med energieffektivisering i våra verksamheter för att minska energianvändningen – och därmed bidra till att minska marknadens elkostnader. Att arbeta med energieffektivisering är något vi har gjort under lång tid. Nu är det arbetet kanske viktigare än någonsin och snabba energibesparande beslut kan behöva tas utifrån energiläget.

Det pågår ett arbete med att byta ut stora delar av kommunens gatlampor och armaturer till LED. För var lampa som byts ut minskar lyktstolpens totala energiförbrukning med tre fjärdedelar. Det här är ett prioriterat arbete och kommer, när lamporna är utbytta, göra markant skillnad för Hylte kommuns energianvändning.

Årets julbelysning kommer att vara tänd färre dagar än tidigare år, från den 25 november till och med den 13 januari 2023. För att minska energianvändningen kommer utvalda delar av julbelysningen inte att tändas samt effektiviseras där det är möjligt.

Vi arbetar även internt där vi bland annat ser över möjlighet till justering av inomhustemperaturen på våra arbetsplatser.

Läs mer : Så arbetar vi för att spara el - Hylte kommun

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.