Hylte kommun logotyp

Hylte kommun gör det enklare att söka bygglov

Nu blir det enklare för kommuninvånare att söka bygglov och följa sina ärenden! Under hösten 2021 påbörjade Plan- och byggenheten i Hyltebruk ett större arbete med att ta fram digitala bygglov. Under pandemiåren ökade bygglovsansökningarna markant och man såg då ett större behov av att underlätta processen för både sökande och handläggare

De vanligaste frågorna som bygglovshandläggarna får in är om ansökan kommit fram och hur det går i deras ärenden.

- Med de nya e-tjänsterna blir bygglovansökan mer lättförståelig och konkret, samtidigt som man på ett enkelt sätt kan följa sitt ärende, komplettera ärendet samt på ett smidigt sätt ha kontakt med sin bygglovshandläggare under förloppets gång. Det minskar också risken för fördröjningar i handläggningen, berättar Angelica Johansson, Bygglovshandläggare.

Ytterligare en fördel med de digitala bygglovsansökningarna är att även andra aktörer i processen, som till exempel kontrollansvarig och grannar, på ett smidigt sätt får tillgång till handlingarna.

- Risken med att behöva komplettera sitt ärende och därmed riskera att förlänga tiden innan beslut fattas minskar med tydliga instruktioner i e-tjänsten om vad som behövs i sin ansökan och hur den ska fyllas i. E-tjänsten är dessutom anpassad till varje åtgärd, berättar Nelly Jenbrant, Byggprojektledare på Hylte kommun.

De digitala E-tjänsterna har tagits fram av bygghandläggare, administratör, chef och projektledare och landat i en ny tjänst för kommunen med mycket tydlighet, serviceinriktning och användarvänligt resultat.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.