Hylte kommun logotyp

Nya provsvar för vattnet i Unnaryd

Enligt rekommendation från VAKA, Nationell vattenkatastrofgrupp, behöver vi få tillbaka två test med bra resultat innan rekommendation om kokning av dricksvatten kan tas bort. De bakterier som testas är e.coli, koliforma bakterier, enterokocker och Clostridium.

Det provsvar vi har fått tillbaka hittills visar att halten av dessa bakterier är under 1, vilket innebär att vattnet är tjänligt. Den fortsatta rekommendationen, trots positivt provsvar, är att fortsätta koka vattnet fram till dess att vi får tillbaka nästa provsvar.

Nästa provsvar väntas under veckan, senast på fredag, och då är vår förhoppning att kunna släppa rekommendation om kokning av dricksvattnet. Fram till dess kommer en vattentank att finnas kvar vid Norra vägen 12, vid skolan.

Om VAKA:
VAKA är en stödfunktion för kommuner som kan behöva, i samband med problem i dricksvattenförsörjningen, expertkompetens. VAKA fungerar som coach/samtalspart när det gäller analys av läget samt ger stöd för inriktning till det fortsatta arbete och de åtgärder som behövs.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.