Hylte kommun logotyp

Ansök om stipendier ur Hylte kommuns skolfond

Under november månad varje år kan du ansöka om stipendier ur Hylte kommuns skolfond till förmån för elever som är folkbokförda i Hylte kommun.

Nu är ansökan om stipendier ur Hylte kommuns skolfond öppen. Tillgängligt belopp för utdelning är 37 599 kr.

För år 2022 utdelas stipendier inom följande ändamål:

  • Belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärt flit,
  • Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,
  • Stipendium för fortsatt högre utbildning efter genomgången obligatorisk skola eller gymnasieskola,
  • Studiebesök och studieutflykter, lägerskolverksamhet, kulturell verksamhet, fritidsverksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,
  • Inköp av material eller annan utrustning.

Särskild ansökningsblankett skall användas - ligger under relaterad info - eller fås från Hylte kommuns kontaktcenter, tfn 0345-180 00.

Ansökan skall vara inkommen och poststämplad senast måndagen den 5 december 2022.

Skicka ansökan till:

Barn- och ungdomskontoret
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.