Hylte kommun logotyp

Hylte kommun delar ut priser

Vill du nominera någon till kultur- miljö- eller ungdomspriset? Skicka in din nominering till den nämnd som ansvarar över det pris du vill nominera till. Skriv en tydlig motivering i nomineringen till varför du tycker att just din kandidat borde få ett pris.

Kulturpris, miljöpris och ungdomsledarpris

Förening eller enskild kan föreslå kandidater.

  • Kulturpris delas årligen ut för förtjänstfullt arbete inom kulturellt eller humanitärt område.
  • Miljöpris delas årligen ut till förtjänstfullt arbete inom miljöområdet i Hylte kommun.
  • Ungdomsledarpriset delas årligen ut till ungdomsledare i en förening som finns med i Hylte kommuns föreningsregister och som bedriver ungdomsverksamhet i Hylte kommun.

Motivering och inlämning av förslag

Förslagen ska innehålla en motivering till varför kandidaten bör få priset.

Förslag till miljöpristagare lämnas till samhällsbyggnadsnämnden och förslag till kulturpristagare och ungdomsledarpris lämnas till kultur- och folkhälsonämnden, samtliga senast den 13 november 2022.

Ange tydligt vilken nämnd och vilket pris det gäller.

Förslagen skickas till:
Hylte kommun
314 80 Hyltebruk
kommunen@hylte.se

Det går även att lämna in förslagen till kommunens kontaktcenter på Storgatan 8 i Hyltebruk.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.