Hylte kommun logotyp

Så ser unga i Hylte på framtiden

Var tredje år genomför Hylte kommun en ungdomsenkät, LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitik), för att ta reda på hur unga mår, vad som är viktigt för dem och hur de ser på framtiden. Enkäten är framtagen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor för kommuner och regioner som vill veta hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort.

Enkäten riktas till olika åldersgrupper. I Hylte kommun har man valt att genomföra enkäten i åldersgrupperna 13-16 år samt 16-19 år. Nu har resultatet för enkäten som genomfördes under 2021 kommit. Ungdomssamordnare Johanna Andersson berättar att enkäten är viktig för att kommunen ska få kunskap om hur unga mår och vad som oroar dem men också för att göra unga delaktiga i frågor som berör dem.

- Med resultatet från enkäten kan vi jobba framåt med insatser som gynnar unga i kommunen, säger Johanna. Majoriteten av unga i Hylte trivs och mår bra men vi ser också att det finns områden som behöver utvecklas och arbetas mer med.

Resultatet från enkäten har presenterats för nämnder och beslutsfattare. Efter den tidigare ungdomsenkäten som genomfördes 2018 utfördes flera insatser, bland annat DUTT- delaktighet för ungas trygghet, där unga fick delta i samtal om hur platser de upplever som otrygga kan bli tryggare. Framåt fortsätter arbetet med att organisera sig kring resultatet av den nya enkäten och därifrån titta på vilka insatser som kan vara möjliga att genomföra.

LUPP är ett grymt verktyg för alla, skolor och fritidsverksamheter kan plocka upp viktig information, men även andra som jobbar med barn och unga inom bland annat kommunutveckling och hälsa, avslutar Johanna.

Läs mer om LUPP och ta del av resultatet här

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.