Hylte kommun logotyp

Nu rustar Hylte kommun upp lekplatserna!

Under hösten 2022 påbörjar Hylte kommun ett större arbete med att rusta upp de kommunala lekplatserna. Gata- och parkenheten kommer att måla, slipa och se till att det finns lämplig sand i rätt höjd under gungorna samt se över de tidigare lekredskap som funnits på lekplatserna.

Eftersom detta är ett större arbete ber vi invånarna ha överseende med att vissa sandlådor kan komma att plockas bort helt och hållet tills en ny sandlåda finns på plats. Det kan röra sig om några veckor.

Det kommer även att göras en översyn kring de lekplatser som används mer eller mindre frekvent än andra. På de lekplatser som används mer sällan kan lekredskapen komma att flyttas till mer besökta lekplatser. Gata- och parkenheten bedömer flyttningen av lekredskapen baserat på vart det bor barn i förhållande till lekplatserna.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.