Hylte kommun logotyp

Alla tomter på Vegas Äng i Unnaryd är sålda

Bilden visar en fingervisning av tomterna och ingen exakt gränskarta.

Det har nu gått ungefär två år sedan tomter på det nya bostadsområdet Vegas äng i centrala Unnaryd styckades av. Totalt var det 14 tomter som styckades av varav alla nu är sålda. Bland byggloven kan vi se att fyra bygglov redan är godkända och fler är på gång.

- När vi släppte tomterna till försäljning var vår förhoppning att kunna sälja två-tre tomter om året. Att nu alla tomter är sålda efter drygt två år är naturligtvis en framgång, säger Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S).

Området för Vegas äng är totalt 1.5 hektar stort och ligger i direkt anslutning till sjön Unnen. Både bostadshus och lägenhetshus kommer att byggas på tomterna som rymmer en-, två- och trevåningshus. De lägsta byggnaderna placeras närmast strandlinjen vilket gör att samtliga fastigheter kommer få en unik sjöutsikt. Kostnaden för tomtmarken har varit 250 kr per kvadratmeter plus del i exploateringskostnaden.

- Tomtförsäljningen ger kommunen en inkomst på ca 6,3 miljoner vilket gör projektet helt kostnadsneutralt för våra skattebetalare, berättar Ronny Löfquist (S).

Namnet Vegas äng härstammar från den ångbåt som 1893 trafikerade sjön Unnen och lade till vid bryggan i Unnaryd. Den nya gatan som kommer byggas i samband med området kommer att döpas till Ångbåtsgatan i enlighet med det historiska perspektivet. I medborgardialogen som Hylte kommun genomförde under vår och sommar 2022 efterfrågar flera invånare attraktiva tomter för nybyggnation. Kommunchef Emma Gröndahl och Ronny Löfquist (S) är helt eniga.

- Vi ser med spänning fram emot att se ett nytt bostadsområde i Unnaryd växa fram!

I och med att alla tomter är sålda går Vegas äng över i etapp 2. Bakom nämnda område planeras för ytterligare avstyckning till tomter, men exakt hur de nya tomterna kommer se ut är inte klart. Mer information om Vegas äng etapp 2 kommer framåt.

Lämna synpunkter på sidan här

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.