Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Regler för tillfälligt kommersiellt boende (Glamping)

Det är tillåtet att sätta upp ett till tre tält eller en till tre ställplatser eller p-platser för husbil utan bygglov under en säsong, det vill säga maj till och med september. Bygglov krävs för fyra eller fler tält alternativt ställplatser för husbil.

Förutsättningarna för detta är:

  • Tält får inte sättas upp i natur som är skyddad, till exempel naturreservat
  • Handtvätt och dusch kan ordnas utomhus utan tillstånd, alternativt får besökare använda badrum i huset
  • Toalett för besökare ordnas i huset, vill man sätta upp en extra mulltoa eller liknande behöver man söka tillstånd för det
  • Tälten sätts upp med tillräckligt avstånd (fyra meter) så att brandrisken minimeras
  • Parkering behöver finnas inom den fastighet som hyr ut tälten, eller där tälten uppförs
  • Avfall ska tas om hand
  • Vid placering inom strandskyddsområde krävs dispens från strandskyddet

Kontakt