Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Tillsynsprojekt av sågverk, hyvlerier och snickerier

Under året 2020 initierade bygg- och miljöenheten på samhällsbyggnadskontoret till ett tillsynsprojekt för sågverk, hyvlerier och snickerier. Därefter ställdes den planerade tillsynen in på grund av utbrottet av en pandemi. Nu genomförs ett nytt försök i att färdigställa projektet och genomföra platsbesök i mitten eller slutet av detta året.

Bygg- och miljöenheten har ansvaret över tillsyn av miljöfarliga verksamheter inom kommunen och arbetet handlar om att trygga och förbättra miljön vi alla lever i. Syftet med tillsynsprojektet är att bidra till utveckling av kompetensen hos företag och verksamhetsutövare vad gäller verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön. Även samtidigt upplysa om vilken lagstiftning som verksamheten berörs av. I miljöbalken ställs det bland annat krav på att byta ut farliga kemikalier, minska avfallsmängden, återvinna avfall samt att välja en lämplig plats för verksamheten. Detta för att undvika onödiga risker och utsläpp.

Som en del av projektet kommer sågverk, hyvlerier och snickerier att få ett besök av en miljö- och hälsoskyddsinspektör. Ni som berörs av projektet har redan fått ett informationsbrev skickat till er ihop med en blankett som ni i förväg kunde fylla i och skicka tillbaka till oss på samhällsbyggnadskontoret. Inför tillsynsbesöket kan ni med fördel förbereda er genom att ta fram ev. skriftliga rutiner, egenkontrollprogram, kemikalielista, avfallsförteckning, analysprotokoll och liknande.

Tillsynen kommer att debiteras enligt Kommunfullmäktiges taxa, ”Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”.

Efter genomförd tillsyn kommer de företag som har fått besök att få en tillsynsrapport skickad till sig, som är en sammanställning av det som har gåtts igenom under besöket och vad som har uppmärksammats.

Kontakt