Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Underrättelse om spridning av biocidprodukt

Om du sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till ska du senast i samband med spridningen, eller omedelbart efter den, skriftligt underrätta bygg- och miljöenheten.

Välj metod och medel

Vid övervägande att sprida en biocidprodukt ska du så långt som möjligt välja den metod eller det medel som är minst skadligt samt vidta de försiktighetsåtgärder som med hänsyn till omständigheterna på platsen behövs för att skydda människors hälsa och miljön.

Informera om spridningen

Du är även skyldig att informera om bekämpningen. Informationen ska lämnas på väl synliga anslag av minst A5-format av väderbeständigt material.

Dessa krav gäller vid yrkesmässig spridning av biocidprodukter som omfattas av produkttyp 8 (träskyddsmedel) och som används för att bekämpa angrepp av insekter i trä, samt biocidprodukter som omfattas av produkttyp 14 (rodenticider) eller 18 (insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur).

Underrätta bygg- och miljöenheten om spridning av biocidprodukt

Kontakt