Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Miljörapport

Alla tillståndspliktiga, miljöfarliga verksamheter ska varje år lämna en miljörapport till sin tillsynsmyndighet. Miljörapporten ger oss ett bra underlag för tillsyn av din verksamhet samtidigt som den också ger dig en bild över hur väl villkoren följs och kan stärka egenkontrollen för din verksamhet.

En miljörapport består av tre delar;

  1. En grunddel som i huvudsak innehåller administrativa uppgifter.
  2. En textdel som beskriver hur verksamheten uppfyller villkoren och vilka åtgärder som genomförts som en följd av egenkontrollen.
  3. För vissa verksamheter ska även en emissionsdeklaration innehållande uppgifter om utsläpp till luft, vatten och mark samt avfall redovisas.

Rapportera i Miljörapporteringsportalen (SMP)

Alla miljörapporter ska lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I SMP finns den mesta information som behövs för att kunna miljörapportera.

Miljörapporten ska avse hela det föregående verksamhetsåret och lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året därefter.

Kontakt