Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Lantbruk

Kommunen har tillsyn enligt miljöbalken. Det innebär att kommunen gör återkommande kontroller av lantbruk när det gäller bland annat gödselhantering, kemiska bekämpningsmedel och höst/ vinterbevuxen mark.

Anmälan eller tillstånd?

En djurhållande gård med mer än 400 djurenheter klassas i miljöbalken som en B-verksamhet. Det innebär att det krävs tillstånd för att driva en sådan verksamhet. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats..

Ett lantbruksföretag med mellan 100 och 400 djurenheter klassas som C-verksamhet. För att driva eller ändra en sådan verksamhet krävs en anmälan. Kontakta samhällsbyggnadskontorets miljöenhet för anmälan om djurhållning.

Övriga jordbruksföretag kallas U-verksamheter, vilket betyder att varken tillstånd eller anmälan krävs. Man har dock samma skyldighet att följa miljöbalkens bestämmelser.

Hur man beräknar antalet djurenheter kan du se på Jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel delas in i klasserna 1, 2 och 3, och alla kan, om de används fel, påverka miljön och hälsan negativt. Därför finns det lagar och regler om hantering, förvaring, utrustning och dokumentation av bekämpningsmedel.

För att få sprida bekämpningsmedel av klass 1 och 2 krävs att man gått en speciell behörighetsutbildning som länsstyrelsen anordnar. För att sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste man ha tillstånd från tillsynsnämnden i Hylte kommun.

Vid frågor är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadskontorets miljöenhet.

EU-stöd

Vill du söka stöd från EU kan du kontakta Länsstyrelsen i Halland. För Länsstyrelsen innebär medlemskapet i EU en möjlighet att utnyttja gemensamma resurser, men också att ta hänsyn till de gemensamma reglerna. Länsstyrelsens mest omfattande arbete läggs på stöd till länets jordbruksföretag, men också det långsiktiga miljövårdsarbetet.

Kontakt