Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Bekämpningsmedel

Användning av bekämpningsmedel kan orsaka skador på bland annat grundvatten, växtlighet och djurliv. Därför finns regler för hur dessa får användas. Bekämpningsmedel delas in i tre olika behörighetsklasser beroende på medlets farlighet. Klass 3 får användas utav alla. Medel av klass 1 och 2 får endast användas yrkesmässigt och kan även kräva tillstånd och kundskapsbevis.

För att få sprida bekämpningsmedel av klass 1 och 2 krävs att man gått en speciell behörighetsutbildning som länsstyrelsen anordnar.

Tillstånd och anmälan

Det krävs en ansökan om tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att sprida växtskyddsmedel på följande platser:

 • På tomtmark till flerbostadshus
 • På gård till skola eller förskola
 • På lekplats som allmänheten har tillträde till
 • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Vid planerings- och anläggningsarbete
 • På vägområden, på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • På ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material
 • Inom skyddsområde för vattentäkt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det krävs en anmälan för att sprida bekämpningsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på följande platser:

 • Banvall
 • Sammanhängande område större än 1000 m² där allmänheten får färdas fritt, gäller inte åkermark
 • På vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpningsmedel som Jordbruksverket har meddelat

Ansökan om tillstånd och anmälan ska lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska göras senast fyra veckor före den dag då spridningen planeras påbörjas. Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgift för handläggningen.

Kontakt