Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Feriepraktik för ungdomar 2022

Du som är mellan 16 och 20 år (född 2002–2005) och är folkbokförd i Hylte kommun kan söka feriepraktik i kommunens verksamheter 2022. Du kan söka från den 1 februari fram till den 28 februari.

Feriepraktik innebär att unga kan få prova på olika uppgifter inom kommunens verksamheter, exempelvis förskola och fritidsverksamhet, vaktmästeri, äldreomsorg eller turism. Feriepraktik i kommunal regi är en chans för unga att på lika villkor få erfarenhet av arbetslivet, det ska inte förväxlas med vanliga sommarjobb som söks med hjälp av meriter eller kontakter

Alla som söker kommer troligen dock inte att få en plats eftersom antalet sökande normalt är många. Hylte kommun har inte heller möjlighet att lova plats inom ett visst område.
Praktikplatserna lottas ut mellan alla behöriga sökande, därefter försöker Hylte kommun matcha CV, personligt brev och önskemål med de platser som finns tillgängliga för att alla ska få en så passande praktikplats som det bara är möjligt utifrån de platser som finns att tillgå.

Krav på vaccinationsintyg om du vill feriepraktisera inom vård och omsorg

Observera att om du vill feriepraktisera inom vård och omsorgen i omsorgsnära verksamheter måste du kunna visa upp ett vaccinationsintyg (två doser) mot covid-19. Blir du erbjuden en feriepraktikplats inom vård och omsorgens verksamhet tar du med dig vaccinationsintyget till uppstartsmötet. Om du blir erbjuden en feriepraktikplats inom vård och omsorgens verksamhet och inte kan visa upp ett vaccinationsintyg förlorar du din plats inom omsorgskontorets verksamhet, vi kan då inte garantera en annan placering men kommer att erbjuda i mån av plats.

Ansökan om feriepraktik 2022 är nu stängd

Ansökan är nu stängd, sista dagen för ansökan var den 28 februari.

Feriepraktiken 2022 är indelad i tre treveckorsperioder:

  • Period 1 är från vecka 24 till och med 26, 13 juni till 1 juli
  • Period 2 är från vecka 27 till och med 29, 4 juli till 22 juli
  • Period 3 är från vecka 30 till och med 32, 25 juli till 12 augusti

Du som får en praktikplats kommer att tilldelas en av dessa perioder och ska då arbeta under hela den perioden, det finns inte någon möjlighet att dela på perioder eller att överlappa mellan två perioder. Sjuklön betalas inte ut vid eventuell sjukdom och du arbetar inte helgdagar.

Praktiktider

Du som får en praktikplats kommer att praktisera totalt 90 timmar under en treveckorsperiod. Eftersom perioderna har olika antal dagar ser praktiktiden olika ut för perioderna. Årets löner är inte ännu förhandlade och fastställda. Förra årets löner var 80 kronor i timmen för dig som är under 18 år och 93 kronor för dig som är över 18 år. Lönen för 2022 meddelas senare.

Besked om feriepraktik skickas ut 18 mars

Fredagen den 18 mars får alla ungdomar som sökt ferieprakltik hos Hylte kommun svar på sin ansökan. Alla ungdomar kommer få svar via e-post, oavsett om de har fått en plats eller inte. De som har fått plats kommer även att få ett brev hemskickat, detta kommer i början av nästa vecka.

Har du frågor om feriepraktiken, kontakta Ola Holmquist via e-post på ola.holmquist@hylte.se eller via telefonnummer 0731-47 23 55.

Ansökan UngDrive – att driva och starta ett företag

UngDrive vänder sig till ungdomar i åldrarna mellan 15–19 år och pågår under sommarlovet. Satsningen bidrar till att stimulera ungdomars förmåga att starta och driva företag, vilket på sikt kan leda till fler arbetstillfällen i regionen. Det är ett sätt att tidigt skapa intresse för eget företagande och ger möjligheter att testa idéer och få kunskap om vad det innebär att driva ett företag.

Observera att denna möjlighet inte är feriepraktik hos kommunen. UngDrive är en möjlighet för ungdomar att lära sig mer om företagande.

Ansökan UngDrive – att starta och driva ett företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att årets feriepraktik genomförs förutsatt att det rådande smittläget tillåter det. Praktikverksamheten kommer att vara anpassad för att inte riskera ökad smittspridningen.

Kontakt