Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Boost Hylte

För att främja hälsan behövs insatser på bred front. I januari 2014 startade projektet Boost Hylte för att ge unga vuxna möjligheten att utvecklas, inspireras och se möjligheterna på hemmaplan. Projektet vände sig till alla unga och unga vuxna, 15-30 år, i Hylte kommun.

Genom projektet Boost Hylte ville kommunen öka unga vuxnas tilltro till framtiden och den egna förmågan, visa på möjligheter med att bo och verka i Hylte kommun. Hylte kommun ville skapa ett mer positivt samhällsklimat lokalt med goda möjligheter att stimuleras och inspireras. Ett socialt nätverk skapades med förhoppning om att det upplevda psykiska välbefinnandet hos individerna skulle öka. Projektet innehöll workshops, aktiviteter och föreläsningar där deltagare själv fick vara med och påverka planeringen av innehållet. Som en del i att stärka ungas delaktighet ingick konceptet idépengen med möjlighet att ansöka om bidrag på 7000kr för att arrangera evenemang i kommunen.

Under 2014 finansierades projektet av Leader Halland, Region Halland och Hylte kommun. Under 2015-2019 stod Region Halland och Hylte kommun för finansieringen.

Kontakt