Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hur är det att arbeta som lärare på en liten skola?

Närhet, trygghet, flexibilitet och möjlighet att påverka. Det är ord som dyker upp när läraren Marie Persson berättar hur det är att arbeta på Landeryds skola. Och Marie vet eftersom hon arbetat på skolan i 10 år.

Det är onsdag eftermiddag och skolan har slutat för dagen. Elever är på väg hem och några blir hämtade av sina föräldrar. En del av barnen fortsätter på fritids. Det är liv och rörelse i den gamla skolbyggnaden från 1912.

Landeryds skola är en F-6-skola, vilket innebär att där finns elever från förskoleklass till sjätte klass. Eftersom det är stora barnkullar och kommunen de senaste åren fått ett tillskott av nyanlända barn så har skolan just nu 105 elever. Även fritidshemmet finns i skolan.

– Att vi har fritids i huset gör att vi får en helhetsbild av barnen. Vi ser dem på fritids, när de är ute och leker på skolgården och vi träffar dem i skolan, säger Marie Persson, som är lärare för årskurs 2 och 3.

Marie påpekar att en fördel med den lilla skolan är närheten till både barn och föräldrar. De som arbetar på skolan kan exempelvis namnen på alla barnen.

– Vi möter föräldrarna när de lämnar barnen på fritids på morgonen. Alla känner alla. Det är en stor trygghet!

Samarbete med samhället

Att arbeta på en landsbygdsskola innebär även närhet på ett annat plan. Marie pratar om närhet till naturen och till de som bor och verkar i Landeryd.

Skolan har ett bra samarbete med föreningar, kyrkan och företag. Exempelvis så kommer hembygdsföreningen på besök när det är historia på schemat. De berättar om hur det var förr i tiden i Landeryd och visar bilder. Företagen ställer upp och låter skolan komma på studiebesök.

Att ha naturen alldeles inpå skolan innebär att de yngre barnen har utedagar och att omgivande fotbollsplan, elljusspår och rastplats används av skolan. På vintern om det blir snö kan man lätt prioritera om och gå ut i naturen och exempelvis åka pulka.

Delaktighet och påverkan

Just flexibiliteten och möjligheten att påverka sitt arbetssätt och verksamheten ser Marie som positivt med att arbeta på en mindre skola. Och hon har erfarenhet eftersom hon arbetat 10 av sina 22 år som lärare i Hylte kommun på just Landeryds skola.

– Man kan lätt göra sin stämma hörd.

Det är inget stort arbetslag på skolan i Landeryd. Personalstyrkan består av 15 personer varav sju är lärare. Därför blir alla delaktiga i det som händer på skolan. De samarbetar och hjälper varandra. Återigen pratar Marie om närhet och trygghet och att det präglar skolan, arbetsklimatet och kontakten med elever och föräldrar.

Lediga jobb i Hylte kommun.

Kontakt