Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hur är det att arbeta som kommunikatör?

Elin Lundgren, kommunikatör

Kreativitet, social kompetens, nyfikenhet och förmågan att berätta. Det är några av de egenskaper som krävs för att arbeta som kommunikatör. Elin Lundgren berättar om sin vardag. En verklighet som överträffat alla förväntningar.

- Det är ett väldigt roligt yrke. Det är ett ganska nytt så de är många som inte vet vad det handlar om. Ofta säger folk att ni informerar om saker, de ser inte hela processen från frö till färdig produkt.

Expert i kommunikation

Elin arbetar som en av fyra kommunikatörer på informations- och kanslienheten i Hylte kommun. När någon av kommunens fem kontor vill informera om något kontaktar de informationsenheten för en dialog. Är det en folder som ska göras? Kanske en annonskampanj eller kanske information via sociala medier och hylte.se? Ibland är det bäst att göra ett utskick direkt till alla hushåll. Möjligheterna är många. Som kommunikatör gäller det att ringa in målgruppen och bestämma hur man når dem bäst.

- Det är roligt att få hjälpa till, att komma med idéer och ta reda på vad det är kontoren vill uppnå med sin informationsinsats. Många har en plan, och kanske tänker att de behöver en folder när det egentligen kanske är bättre att använda sociala medier och webbplatsen för att nå den målgrupp de önskar.
- Det är roligt att få vara en kugge i processen, att ha en expertroll, ifrågasätta och skapa förståelse för olika möjligheter.

Användbar kunskap

Favoritämne i grundskolan var bild. Känslan för det kreativa tillsammans med ett samhällsintresse ledde till en samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet och därefter en högskoleutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap i Halmstad. Där lärde Elin sig bland annat layout, kommunikationsplanering och att bygga enklare webbplatser.

- Jag använder allt det idag och verkligheten överträffar alla mina förväntningar. Vi har ett väldigt roligt jobb! Det är fritt, kreativt och varierat jobb. Vi sätter vår egen agenda i samarbete med de andra verksamheterna.

- Hylte kommun är en väldigt trevlig, öppen och accepterande arbetsplats. Det är en skön och välkomnande stämning. Även om det kan vara stressigt finns här en omtanke och vi hjälps åt.

Utvecklande arbete

Utöver kommunikationsplanering och layout av foldrar, annonser och broschyrer skriver Elin nyheter, fotograferar, uppdaterar hylte.se och intranäteet och ansvarar för kommunikationen på kommunens sociala medier. Det är ett varierat arbete där friheten att utvecklas är en viktig ingrediens.

- Vi arbetar med ett område som är i ständig utveckling. Framförallt inom sociala medier kommer det nya kanaler titt som tätt. Det viktigt att hänga med och vi har en bra chef som ger oss utrymme att utvecklas.

- Framöver vill jag fördjupa mina kunskaper i digitalisering. Både för att det behövs och för att det är roligt att lära sig nya saker. Jag trivs med mitt yrke och vill fortsätta utvecklas.

Lediga jobb i Hylte kommun.

Kontakt