Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Att jobba som ledare

Utbildning och kompetensutveckling för Hylte kommuns medarbetare är en viktigt del i kommunens personalpolitik. För medarbetare som har en ledarroll erbjuds olika utvecklingsmöjligheter.

Ledarforum

Samtliga chefer i Hylte kommun bjuds regelbundet in till Ledarforum. Syftet är att skapa ett forum för information och kompetensutveckling för kommunens chefer.

Chef och ledarprogrammet

Ledarprogrammet är en del av Hylte kommuns kompetensutveckling och ger chefer förutsättningar att utvecklas i sin roll.

Ledarprogrammet ska:

  • inspirera till utveckling av det personliga ledarskapet
  • förnya och utveckla chefens egna tänkande kring ledarskapsfrågor
  • skapa förutsättningar för ett gott ledarskap och utveckling i rollen som chef
  • ge strategier för chefsuppdraget
  • vara en uppgift som alla ledare måste prioritera
  • ge personligt ledarskap och ledarkompetens
  • ge den som är chef redskap att vara tydlig, uppriktig och säker i kommunikationen och kunna beskriva idéer på ett klargörande och inspirerande sätt
  • skapa den baskunskap som är en av förutsättningarna för att man som chef ska kunna utveckla sin verksamhet

Kontakt