Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Nu kartlägger vi brottsligheten och otryggheten i näringslivet

Trygghetsundersökning FTU näringsliv

Det händer att företag utsätts för brottslighet. Det har inte enbart konsekvenser för den enskilde företagaren utan påverkar även villkoren för företagande och ekonomisk verksamhet. Oro och rädsla att utsättas för brott kan leda till otrygghet bland såväl företagsledning som personal och kunder.

För att belysa utmaningarna med brottslighet och otrygghet i näringslivet genomför Hylte kommun en undersökning bland företagare i kommunen. Resultatet kommer att ligga till grund för planering och samordning av lämpliga insatser. Undersökningen genomförs i samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige.

Har du några frågor angående Hylte kommuns brottsförebyggande arbete kan du kontakta Camilla Johansson, näringslivsansvarig, via e-post: camilla.johansson2@hylte.se.

Frågor om undersökningen besvaras av Jacob Ämtvall (Stiftelsen Tryggare Sverige) på telefon: 072-331 29 20.

För företag i Hylte kommun

Företagare i Hylte kommun har fått ett vykort med undersökningen skickat till sig. Har du inte fått något vykort? Eller kanske har det försvunnit på vägen? Skicka ett mail till camilla.johansson2@hylte.se.

Oavsett om företaget har stora, små eller obefintliga problem med brottslighet och otrygghet är dina svar viktiga.

Det tar ca 7 minuter att besvara enkäten.

Alla svar behandlas konfidentiellt och inga enskilda företag/personer kommer att kunna identifieras. För att garantera anonymitet sammanställs resultaten av den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige (www.tryggaresverige.org Länk till annan webbplats.).

Vi behöver ditt svar senast den 30 april.

Din medverkan är ett viktigt bidrag för att skapa ett tryggare Hylte!

Kontakt