Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Hur vill du som företagare och entreprenör att Hylte kommun ska utvecklas de kommande 10-15 åren?

Den 1 mars 2022 publicerar Hylte kommun en medborgardialog för företag. Genom medborgardialogen vill vi ta reda på hur företag och entreprenörer vill att Hylte kommun ska utvecklas de kommande 10-15 åren. Svaren kommer att vara en del av grunden i arbetet med att ta fram en tillväxt- och utvecklingsstrategi.

Vad är syftet med en tillväxt- och utvecklingsstrategi?

Syftet med strategin är att skapa ökad tillväxt som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Strategin ska vara vägledande för kommunens lokala tillväxt- och utvecklingsarbete och främja ökad företagsamhet och inflyttning. Den ska ange inriktning för framtiden, peka var resurserna ska läggas och fungera som en röd tråd i beslutsfattandet.

Hur deltar jag i medborgardialogen för företag?

Att delta i medborgardialogen tar ca 10-15 minuter att genomföra. Du som svarar på den här medborgardialogen är antingen representant för eller ägare av ett företag som har verksamhet i Hylte kommun. Det spelar ingen roll vilken bolagsform företaget har. Alla svar samlas in anonymt. Sista dagen för att svara på medborgardialogen för företag är 31 mars 2022.

Varför är dina svar viktiga?

Genom att delta i den här medborgardialogen, antingen som representant för ett företag eller som ägare av ett företag, är du med och stakar ut den väg som Hylte kommun ska gå de kommande 10-15 åren. Dina svar är viktiga för att vi i Hylte kommun ska veta vad som är viktigt för att företag ska kunna ha fortsatt tillväxt i kommunen.

När får vi se resultatet?

Resultatet av medborgardialogen publiceras någon gång under vår/sommar 2022. Håll utkik på www.hylte.se Länk till annan webbplats. samt Hylte näringsliv på Facebook för att hålla dig uppdaterad.

Har du frågor om medborgardialogen för företag? Kontakta Camilla Johansson Näringslivsansvarig Hylte kommun på camilla.johansson2@hylte.se.

Kontakt