Hoppa till innehåll Hoppa till meny

MP-husets verksamhet

Måndag 5/6 - Stängt

MP-Husets verksamheter grundar sig i att stärka och lotsa individen i resan från arbetslöshet till sysselsättning. Arbetet sker både individuellt och i grupp. Arbetet utgår från den enskildes behov och vilja, i kombination med det uppdrag som anvisande myndighet har delgivit.

Varje deltagare har en individuell handlingsplan som den följer. För att kunna ge deltagaren en meningsfull och kompetenshöjande sysselsättning har vi ett antal olika insatser:

MP-Huset second hand

I butiken säljs möbler, cyklar, glas och porslin med mera. En hel del av det som säljs här har tillverkats eller renoverats i MP-Husets olika verkstäder.

Genom samarbete med Borabo återvinningscentral återvinns gamla möbler och föremål som skänkts till MP-huset. Har du själv överblivna möbler, porslin med mera kan du lämna det i MP-husets container på Borabo återvinningsstation. Secondhandbutiken hittar du på Svarvaregatan 2.

Öppettider är måndag till torsdag 9:00 till 15:00 och fredagar 9:00 till 13:00.

MP-Husets verkstad

Här finns praktiska arbetsstationer. Det kan handla om allt från enklare snickeri och sömnad till att laga cyklar eller tvätta kommunens leasingbilar.

Svenskaträning

Gruppverksamhet med fokus på vardaglig svenska där olika teman diskuteras deltagare sinsemellan, eller mellan deltagare och språkhandledare. Målet är en språkutveckling där man gemensamt och individuellt utvecklar talspråket genom ett positivt och tillåtande inlärningsklimat som ger deltagaren utrymmet att våga prata mer svenska. Svenskaträningen är inspirerad av suggestopedimetoden vilket innebär att särskild fokus läggs på vardagssvenska och att ett flertals sinnen aktiviters under inlärningen genom att använda musik, bilder, lek, dialog, och sång. Vi tar även med oss svenskan ut genom att gå promenader samtidigt som vi pratar.

Kontakt