Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Landeryds skola

Välkommen till Landeryds skola som är en F-6 skola, med elever från förskoleklass till sjätte klass. Eleverna brukar säga att "det är mysigt att gå i skolan i Landeryd". Skolans utformning och storlek skapar en genuin och stark sammanhållning. På skolan finns också fritidshemmet Linnås.

Personalen arbetar integrerat med varandra och motto är att "alla barn är allas barn". Skolan är liten vilket gör att alla, elever och personal, lär känna varandra väldigt väl. På skolan arbetar man i familjegrupper med en pedagog och åtta elever i åldersblandad grupp. Familjegruppen träffas en gång i veckan och arbetar bland annat med relationsstärkande övningar. Skolan har också ett föräldraråd som träffas 2-4 gånger per läsår.

Skolsköterska/MLA
Landeryd och Unnaryd
Emma Gummesson
Mobil: 0767-08 66 57

Kurator
Landeryd och Unnaryd
Marie Östlund
Telefon: 0731-48 94 51

Kontakt