Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Boost Hylte

Bärbar dator på ett vit skrivbord och en datorstol som står i skogen

Boost Hylte startades i januari 2014 som ett projekt för att ge unga vuxna möjligheten att utvecklas, inspireras och se möjligheterna på hemmaplan. Idag är Boost Hylte en del av den ordinarie verksamheten och den delen av #ungihylte som riktar sig till dig som är 15-30 år.

Genom Boost Hylte ska du som är ung vuxen och bor i Hylte kommun kunna utvecklas, inspireras och se möjligheterna med att bo och verka på hemmaplan. Boost Hyltes aktiviteter och utbud ska bidra till ett positivt lokalt samhällsklimat, där det finns goda möjigheter att stimuelras och inspireras. Genom att delta på arrangerade aktiviteter ska deltagarnas sociala nätverk utvecklas och det upplevda psykiska välbefinnandet hos individerna ska öka.

Boost Hylte styrs av målgruppens behov och önskemål och vi vill därför veta vad du vill, behöver och saknar. Alla aktiviteter som erbjuds är kostnadsfria. Håll koll på vad som händer genom att följa Boost Hylte på sociala medier.

De flesta av Boost Hyltes aktiviteter sker vid enstaka tillfällen och varierar. En återkommande aktivitet är Öppen simhall, vilket ger dig som är 15-30 år möjilgheten att besöka Örnahallens hälsocenters simhall kostnadsfritt på torsdagar. Läs mer om Öppen simhall här.

Kontakt