Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sommarsimskola

Sommarsimskolan pågår måndag till fredag under vecka 26 och vecka 27 med start Måndagen den 27:e juni och avslutas Fredagen den 8 juli.

Anmälan är öppen mellan den 30 maj till och med den 19 juni och görs via mail till ornahallen@hylte.se. I mailet anger du barnets namn, vilken av nedstående grupp och tid ni önskar.

Sommarskolan har ett begränsat antal platser, därför har barn skrivna i Hylte Kommun företräde. Du kan anmäla ditt barn från det året de fyller fem (5) år.

Vill du som är skriven utanför kommunen anmäla ditt barn, maila till ornahallen@hylte.se och ange ditt och barnets namn, barnets födelseår, din mailadress, telefonnummer samt vilken grupp du önskar.

För att barnet ska känna trygghet och kunna utvecklas i simskolan är det viktigt att barnet hamnar i rätt grupp från början, läs därför igenom målen nedan noggrant. Uppfyller barnet inte kunskapskraven för gruppen som barnet är anmält i, förbehåller vi oss rätten att:
* Låta vårdnadshavare vara behjälplig i vattnet för barnet under simskolan
* Göra en återbetalning för simskolan

* Vid möjlighet byta grupp

Känner du dig osäker på vilken grupp/nivå ditt barn ska placeras i kontakta ornahallen@hylte.se.

Föräldrar får gärna vara med och titta på undervisningen i simhallen.

Vänligen informera simläraren om ev. sjukdomar eller funktionsnedsättning så att vi kan bedriva en så säker undervisning som möjligt.

Simskolegrupper

FISKEN / NIVÅ 3

9:00 - 9:30

Förkunskap: Barnet ska ha klarat målen för Grodan och Krabban

Kursen består av 10 tillfällen.
Vi tränar på tekniskt riktig simning, både bröst- och ryggsim.

Mål efter kursen:

Att kunna simma minst 10 meter bröstsim på ett tekniskt riktigt sätt i den stora bassängen.

GRODAN / NIVÅ 2

9:35 - 10:05 eller 10:10 - 10:40

Förkunskap: Barnet ska ha klarat målen i Krabban

Kursen består av 10 tillfällen.
Vi tränar på självlivräddning i stora bassängen och simning. Vi börjar med arm- och bentag var för sig.

Målen efter kursen:

Att själv kunna hoppa från kanten i stora bassängen och ta sig in till kanten igen utan flythjälpmedel.

KRABBAN / NIVÅ 1

10:45 -11:45

Inga förkunskaper krävs.

Kursen består av 10 tillfällen.
Här tränar vi på att hoppa, doppa, bubbla, glida, flyta samt att vara i stora bassängen efterhand (vattenvana).

Mål efter kursen: Få vattenvana

Kostnad och kort

Kostnad för att medverka i simskolan är 530 kronor och ska betalas direkt vid bokningstillfället via vår webbokning. Om du inte har ett chipkort sedan tidigare tillkommer en engångskostnad på 75 kronor. Vid första simskoletillfället köper du ett chipkort i receptionen för att kunna passera grinden, alternativt får ditt gamla chipkort omprogrammerat. Det går bara ha en aktiv aktivitet per kort.


Kontakt