Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Simskolekriterier

BABYSIM 1, 0-2 år
Inga förkunskaper krävs.
Kursen består av 6 tillfällen.
Babysim riktar sig till barn som blivit 3 månader (korrigerad tid) och väger minst 4 kg. Vi hjälper föräldrar att bli trygga i vattnet med sitt barn. Det är viktigt för oss att barnet trivs i vattnet och får vattenvana genom olika lekövningar.
Tillfällena kan variera i tid och vara allt emellan 10 minuter och 30 minuter.
Detta styrs av barnen.

Mål efter kursen: Att få ha en aktivitet med barnet i en trygg miljö. Att lära sig grunderna för hur du hanterar och är med ditt barn i och vid vattnet.

MINISIM 1, 2-5 år
Inga förkunskaper krävs.
Kursen består av 6 tillfällen
Här badar en (1) vuxen tillsammans med barnet. Där instruktören hjälper föräldrar att ge sina barn vattenvana och trygghet vid och i vattnet. Vi tränar på självlivräddning. Att kunna doppa hela huvudet under vattnet och kunna glida med hakan i vattnet. Detta gör vi genom lek och övningar i vattnet.

Mål efter kursen: Självlivräddning och vattenvana i stora bassängen

Nivå 1-4 är för barn från det året de fyller fem år.

NIVÅ 1
Inga förkunskaper krävs.
Kursen består av 10 tillfällen.
Här tränar vi på att hoppa, doppa, glida samt att vara i stora bassängen efterhand. Vi leker fram vattenvanan med olika lekar och övningar anpassade efter barnets nivå

Mål efter kursen: Få vattenvana och känna trygghet i vattnet. Att kunna doppa hela huvudet under vattnet. Att kunna glida med ansiktet i vattnet och släppa botten.

NIVÅ 2
Förkunskap: Barnet ska ha klara av att vara själv i stora bassängen. Kunna doppa hela huvudet under vattnet. Att kunna glida med ansiktet i vattnet och släppa benen från botten
Kursen består av 10 tillfällen.
Vi tränar på självlivräddning i stora bassängen och simning. Vi börjar med arm- och bentag var för sig.

Målen efter kursen: Att själv kunna hoppa från kanten i stora bassängen och ta sig in till kanten utan flythjälpmedel. Att kunna simma 3-5 meter bröstsim.

NIVÅ 3
Förkunskap: Barnet ska kunna hoppa i stora bassängen och kunna ta sig tillbaka till kanten utan flythjälpmedel. Kunna simma 3-5 meter bröstsim eller ryggsim.
Kursen består av 10 tillfällen.
Vi tränar på tekniskt riktig simning, både bröst- och ryggsim.

Mål efter kursen: Att kunna simma minst 10 meter bröstsim på ett tekniskt riktigt sätt i den stora bassängen.

NIVÅ 4
Förkunskap: Barnet ska kunna simma tekniskt riktig simning minst 10 meter bröstsim
Kursen består av 10 tillfällen
Vi tränar på att simma längre sträckor och att simma tekniskt riktigt på ryggsim.

Mål efter kursen: Att kunna simma 50 meter bröstsim och 25 meter ryggsim på ett tekniskt riktigt sätt.

Kontakt