Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Aktivitetsersättning och sjukersättning

Hylte kommun och Örnahallens Hälsocenter erbjuder gratis träning för alla kommuninvånare som har en sjukersättning eller aktivitetsersättning tillsvidare på minst ett år på minst 50 procent (glöm inte ta med ett giltigt intyg från Försäkringskassan) som är folkbokförda och boende i Hylte kommun. Uppfylls kriterierna får du lösa ut ett helsubventionerat årskort på Örnahallens Hälsocenter. Vid tecknande av kort måste sjukintyget eller aktivitetsersättningen vara giltigt minst sex månader framåt.

I kortet ingår tillgång till simhall, gym och gruppträning och är giltigt i tolv (12) månader från det att kortet löses ut. Första gången du hämtar ut ditt kort tillkommer en engångskostnad på 75 kronor för ditt chipkort, detta chipkort kan sedan återanvändas och fyllas på årligen. Har du redan ett chipkort sedan innan kan detta användas även för det helsubventionerade kortet.

Skulle du inte ha ett giltigt intyg på din sjukersättning eller aktivitetsersättning eller inte vara folkbokförd och boende i Hylte kommun spärras kortet. Giltigt intyg för sjukersättning eller aktivitetsersättning innefattar intyg från Försäkringskassan.

Observera! Glöm inte ta med legitimation och intyg från Försäkringskassan.

Kontakt