Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kompensation

För dig som är befintlig kund då renoveringen påbörjas och innehar ett periodkort: allkort, gruppträningskort, gymkort eller badkort med giltighetstid som går ut efter den 28 april innebär det att du kommer att kompenseras enligt följande:

Badkort: Frysning (hela renoveringsperioden) + 1 månad i kompensation

Gruppträning: Frysning (hela renoveringsperioden) + 1 månad i kompensation

Gymkort: Ingen frysning, 4 månaders kompensation

Allkort: Ingen frysning, kompensation motsvarande hela renoveringsperioden

Observera att kompensationen ovan INTE gäller för kort köpta efter 28 april, ej heller för månadskort eller 11-kort.

Renoveringen på Örnahallen försenas

Under rivningsarbetet har relativt omfattande fuktskador påträffats i omklädningsrummen. Detta gör att projektet försenas ca 2 månader. I nuläget ser det ut som att anläggningen kan öppna igen i januari 2020.

Kompensation

Befintliga kunder som innehar ett aktivt periodkort: allkort, gruppträningskort, gymkort eller badkort kommer kompenseras med ett förlängt slutdatum på sina kort motsvarande förlängningen av renoveringen.

Du som kund behöver inte göra något för att tillgodose dig din kompensation. All kompensation och förlängning kommer ske per automatik.

Mer information kommer löpande och finns att hitta på Örnahallens webbplats under hela renoveringsperioden.

 

Vad behöver jag som kund göra för att frysa mitt kort?

 

Som kund behöver du inte göra något för att ditt kort ska frysas eller för att du ska få tillgodose dig din kompensation. All frysning och kompensation kommer ske per automatik.

Du med gymkort kan dock behöva se över giltighetstiden på ditt kort så att det varar över hela renoveringsperioden. Vi uppmanar också dig som med säkerhet vill kunna träna under hela renoveringsperioden att besök receptionen för att uppdatera giltighetstiden på din PIN-kod så att du har behörighet genom huvudentrén. Detta kan du göra genom att besöka receptionen under receptionens öppettider (renoveringen).

Observera att vi under renoveringen INTE tar emot betalning med kontanter.

Kontakt