Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Startbidrag

Bidraget avser att främja nybildning av lokala föreningar i Hylte kommun. Startbidrag kan beviljas med maximalt 1500 kr till nystartad förening.

Stödberättigad förening

Föreningen ska ha verkat i minst 6 månader med regelbunden organiserad verksamhet.

Kriterier för stöd

Vid ansökan skall protokoll från bildande möte, stadgar, presentation av föreningens syfte och verksamhet samt en verksamhetsberättelse om vad som gjorts sedan föreningen startade bifogas.

Bidraget kan inte sökas av nystartad sektion.

Utbetalning

Utbetalning sker löpande under året.

Ansökan

Ansökan görs på blankett ”Ansökan om startbidrag”, och kan sökas under hela året. Blanketten  hittar du i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt